free post
ลงประกาศฟรี กดที่นี่
Custom Search

อบรมสัมมนาแนะนำ

อบรมสัมมนามาใหม่

สำรองที่นั่งด่วน 087 0718100 เพื่อเข้ารับภูมิคุ้มกันนายจ้างและฝ่ายบุคคลในงานสัมมนา 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบรุ่นที 1 2561อบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
สำรองที่นั่งด่วน 087 0718100 เพื่อเข้ารับภูมิคุ้มกันนายจ้างและฝ่ายบุคคลในงานสัมมนา 40 ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบรุ่นที 1 2561 (อบรม กฎหมายธุรกิจ-ภาษี)

เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน” หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารไม่รู้กฎหมาย หรือ ไปทำผิดกฎหมายจะทำใ...

จำนวนคนดู 483 ครั้ง
สำรองที่นั่งด่วน 087 0718100 พรบ กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ภาคปฏิบัติต้องทำอย่างไร รู้กันแล้วหรือยัง พบกับ UP TO DATE กฎหมายแรงานฉบับใหม่ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561อบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
สำรองที่นั่งด่วน 087 0718100 พรบ กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ภาคปฏิบัติต้องทำอย่างไร รู้กันแล้วหรือยัง พบกับ UP TO DATE กฎหมายแรงานฉบับใหม่ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ เช่น เรื่องการเกษียณอายุ ,การจัดทำข้อบังคับบริษัท การเพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเป็นต้น

จำนวนคนดู 1852 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
087 0718100 หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ HR FOR NEW HR 2018 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561อบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
087 0718100 หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ HR FOR NEW HR 2018 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์แล...

จำนวนคนดู 1392 ครั้ง
สำรองที่นั่งเบอร์โทร 0870718100 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ พร้อมวุฒิบัตรรับรองอบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
สำรองที่นั่งเบอร์โทร 0870718100 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ พร้อมวุฒิบัตรรับรอง (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ...

จำนวนคนดู 1223 ครั้ง
สอบถามเบอร์โทรศัพท์ 087 0718100 IN HOUSE TRAINING หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น VERSION 2015อบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
สอบถามเบอร์โทรศัพท์ 087 0718100 IN HOUSE TRAINING หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น VERSION 2015 (อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง)

หลักสูตรนี้สามารถเชิญวิทยากรไปอบรมในองค์กรของท่านได้ สำรองที่นั่งด่วน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

จำนวนคนดู 623 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
087 0718100 ติวฟิต ติดแน่ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีบริการส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวันที่ 26 มกราคม นี้ ไม่ต้องรอคิวอบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
087 0718100 ติวฟิต ติดแน่ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีบริการส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวันที่ 26 มกราคม นี้ ไม่ต้องรอคิว (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

กฎหมายบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ตุลาคมนี้แล้ว เพื่อความมั่นใจในการสอบ ต้องไม่พลาด..ติวเข้มหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา...

จำนวนคนดู 1520 ครั้ง
สัมมนาระบบออนไลน์สำเร็จรูป Social Trend and Social Toolsอบรมฟรีสัมมนาระบบออนไลน์สำเร็จรูป Social Trend and Social Tools (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

สอนการทำตลาดออนไลน์โดยใช้เครื่องมือสำเร็จรูป ปรับตัวให้ทันกระแสโลกให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

จำนวนคนดู 785 ครั้ง
สัมมนาการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์อบรมฟรีสัมมนาการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

แนวคิดการเร่ิ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ปัจจัยสำคัญการทำตลาดออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

จำนวนคนดู 693 ครั้ง
อบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจออนไลน์พิชิตเงินล้านอบรมฟรีอบรมสัมมนาฟรี สร้างธุรกิจออนไลน์พิชิตเงินล้าน (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

อยากขายของออนไลน์ให้รวย สิ่งที่ต้องทำคือ .... เรียนรู้จากคนสำเร็จ อย่าปล่อยให้เงินที่ควรเป็นของคุณ หลุดมือไป!

จำนวนคนดู 2057 ครั้ง
สัมมนาการสร้างธุรกิจขยายแฟรนไชส์อบรมฟรีสัมมนาการสร้างธุรกิจขยายแฟรนไชส์ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

แนะนำธุรกิจในยุค 4.0 ที่สามารถขยายแฟรนไชส์ไปได้ทั่วโลกด้วยระบบสำเร็จรูป

จำนวนคนดู 1892 ครั้ง
สัมมนาระบบออนไลน์สำเร็จรูป Social Trend and Social Tools (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
สร้างธุรกิจขายของออนไลน์ให้เติบโตฟรี วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
สร้างธุรกิจขายของออนไลน์ให้เติบโตฟรี วันอังคารที่ 30 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
คอร์สอบรมร้านค้าออนไลน์ ทำได้เองอย่างมืออาชีพ (Introduction to Professional E Commerce) วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
อบรมการขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ e commerce การตลาดออนไลน์ฟรี วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
คอร์สอบรมร้านค้าออนไลน์ ทำได้เองอย่างมืออาชีพ (Introduction to Professional E Commerce) วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2561 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
ไขเคล็ดลับสร้างธุรกิจ อัพยอดขาย เจาะตลาดออนไลน์ 2018 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
แกะรอย 100 ล้าน แค่พลิกมุมคิด ก็พลิกธุรกิจสู่ 100 ล้าน (อบรม แฟรนไชส์)
สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4 0” (รุ่น2) (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)
การบริหารความผูกพันกับลูกค้า (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
เจาะพฤติกรรมผู้บริโภค 4 0 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น 2) (อบรม การพูด การเจรจาต่อรอง )
แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 2) (อบรม การพูด การเจรจาต่อรอง )
ผู้นำยุค 4 0 (รุ่น 2) (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)
ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4 0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น 2) (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)
เปิดตัวธุรกิจออนไลน์ไร้พรมแดน Global Drop ship รายได้จากทั่วโลก (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)
แนะนำลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไรให้ได้เงินล้าน (อบรม การพูด การเจรจาต่อรอง )

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน
การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง Negotiation Skills ในการอบรมท่านจะได้รับองค์ความรู้ (Knowledge) ในการเจรจาต่อรองแบบ Win : Win สร้างความเข้าใจ (Understand) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง รู้จักเทคนิคการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ได้ผล
หลักสูตรนี้ จะให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้วิธีการสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยวาจา การเขียน การฟังประเด็นจากลูกค้า และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารครั้งนั้นได้เหมาะสม
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) ปลุกพลังการพูดในตัวคุณ เป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอนให้ท่านก้าวจากการ
การนำเสนอขั้นเทพ-Presentation Mastery 2 วันเต็มๆกับการเรียนรู้ที่สุดยอด เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจน พร้อม workshop สุดมันส์ที่จะทำให้การขึ้นเวทีเป็นเรื่องง่ายๆ..และสง่างาม
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายบัญชี นักทวงหนี้ หรือฝ่ายบริหารบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าของ กิจการ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการของท่านได้
Presentation Skill Pro คือ หลักสูตรอบรม การนำเสนอแบบมืออาชีพ ซึ่งเน้นเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Effective Presentation Skill โดยจัดเป็นหลักสูตร การนำเสนอสำหรับผู้บริหาร และ สำหรับการพัฒนาบุคลากรในส่วนของผู้นำเสนอให้เป็นมืออาชีพ
สัมมนาวิธีความคิด วิธีความสำเร็จ การเงิน เศรษฐกิจ ในยุคปัจจุบันที่ย่ำแย่ไปทั่วโลก