free post
อบรม การตลาด,อบรมการตลาดออนไลน์,อบรม การขาย,อบรม การบริการลูกค้า
การตลาด การขาย และการบริการ เป็น 3 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การตลาดสมัยใหม่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่นการใช้สื่อ Social Marketing หรือแม้กระทั่งการขายการให้บริการก็หันมาใช้สื่อนี้ จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องอัพเดตความรู้เหล่านี้ผ่านทางการอบรมสัมมนา

อบรมสัมมนาแนะนำ

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Marketing Analysis Program (วันพฤหัสบดีที่ 26 27 เม ย 2555)อบรมมีค่าใช้จ่ายStrategic Center จัดอบรมหลักสูตร Marketing Analysis Program (วันพฤหัสบดีที่ 26 27 เม ย 2555) (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

    การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั...

จำนวนคนดู 1711 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)อบรมฟรีสัมมนาฟรี โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:สัมมนาฟรี โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ผู้ประกอบการวิสา...

จำนวนคนดู 838 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สอนฟรี การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBayอบรมฟรีสอนฟรี การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ท่านอาจจะไม่ทราบว่าคนไทยหลายท่านนั้นเป็นถึง Power Seller ที่มียอดขายขั้นต่ำระดับแสนบาทขึ้นไปต่อเดือน วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 18.00-20.00น ...

จำนวนคนดู 994 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี 8220 ช่องทางการขยายสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดอินเดีย 8221อบรมฟรีสัมมนาฟรี 8220 ช่องทางการขยายสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดอินเดีย 8221 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:สัมมนาฟรี “ช่องทางการขยายสินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดอินเดีย”อินเดียนับเป็นตลาดที่สำคัญของไทย โดยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 11 และเป็นประ...

จำนวนคนดู 1391 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
งานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2อบรมฟรีงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:งานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ ...

จำนวนคนดู 942 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ปั้นมือใหม่อีคอมเมิร์ซเรียน เสาร์ อาทิตย์ 5 เดือนอบรมฟรีปั้นมือใหม่อีคอมเมิร์ซเรียน เสาร์ อาทิตย์ 5 เดือน (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:ปั้นมือใหม่อีคอมเมิร์ซเรียน เสาร์-อาทิตย์ 5 เดือนมศว ปั้นมือใหม่เป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ เผยสอนมาแล้ว 4 รุ่น เรียนเสาร์,อาทิตย์ 5 เดื...

จำนวนคนดู 984 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ฟรีสัมมนา Retial 3 0 Destination Branding 19 เมษายนนี้อบรมฟรีฟรีสัมมนา Retial 3 0 Destination Branding 19 เมษายนนี้ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:ฟรีสัมมนา Retial 3.0 : Destination Branding 19 เมษายนนี้Retial 3.0 :  Destination Branding การสร้าง Marketplace ต่อยอดทางการตลาดได้อย่า...

จำนวนคนดู 1063 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรี 8220 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 8221 วันที่ 28 29 มีนาคม 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อบรมฟรีอบรมฟรี 8220 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 8221 วันที่ 28 29 มีนาคม 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ” วันที่ 28-29 มีนาคม 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์สถานกา...

จำนวนคนดู 1358 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อบรมฟรีอบรมฟรี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำนักพัฒนาสังคมกำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ รุ่นที่ 1 เพื่อฝึกและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและ...

จำนวนคนดู 1036 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
งานสัมมนาฟรี “พลิกเกมการตลาดออนไลน์ ด้วยAffiliate Marketing ครั้งที่ 2” โดย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัดอบรมฟรีงานสัมมนาฟรี “พลิกเกมการตลาดออนไลน์ ด้วยAffiliate Marketing ครั้งที่ 2” โดย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:งานสัมมนาฟรี “พลิกเกมการตลาดออนไลน์ ด้วยAffiliate Marketing ครั้งที่ 2” โดย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัดการเสวนาในหัวข้อ พลิกเกมการตลาดออนไลน์...

จำนวนคนดู 1059 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี เกาะกระแส K Trend ยุทธศาสตร์ความงามสไตล์เกาหลีภายใต้แบรนด์ KARMART ฟรีอบรมฟรีสัมมนาฟรี เกาะกระแส K Trend ยุทธศาสตร์ความงามสไตล์เกาหลีภายใต้แบรนด์ KARMART ฟรี (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:สัมมนาฟรี เกาะกระแส K-Trend ยุทธศาสตร์ความงามสไตล์เกาหลีภายใต้แบรนด์ KARMART !!ฟรีเมื่อเทรนด์เกาหลีมาแรงแบบหยุดไม่อยู่ ผู้ประกอบการไทยจะ...

จำนวนคนดู 1139 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรี การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay อย่างไรให้ได้ผลอบรมฟรีอบรมฟรี การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay อย่างไรให้ได้ผล (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี! การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay อย่างไรให้ได้ผลอีเบย์ คือ เวปไซต์ตลาด E-Commerce ระดับโลกที่มีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลกจ...

จำนวนคนดู 913 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Improving Service Quality and Service Standard (วันพฤหัสบดีที่ 29 มี ค 55)อบรมมีค่าใช้จ่ายStrategic Center จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Improving Service Quality and Service Standard (วันพฤหัสบดีที่ 29 มี ค 55) (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

    เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Servi...

จำนวนคนดู 1616 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรม เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา”อบรมฟรีอบรม เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา” (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรม! เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา”อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรแก่ประชาชน ศาลภาษีอากรกลาง จัดอบรมเผยแพร...

จำนวนคนดู 1141 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมทำเว็บไซต์ 8230 ฟรีอบรมฟรีอบรมทำเว็บไซต์ 8230 ฟรี (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรมทำเว็บไซต์…ฟรีWE Design Academy จัดอบรมพิเศษเรื่อง "ทำเว็บไซต์..ด้วยตนเอง" หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจจะทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง แต่ไ...

จำนวนคนดู 1490 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สมัครด่วน รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง”อบรมฟรีสมัครด่วน รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง” (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:สมัครด่วน !! รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง”โดยเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการสัมมนาทางก...

จำนวนคนดู 1207 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ฟรีสัมมนา เขย่าวงการนักขายอบรมฟรีฟรีสัมมนา เขย่าวงการนักขาย (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:ฟรีสัมมนา เขย่าวงการนักขายคลื่นข่าว FM 101 ต้อนรับปีมังกรด้วยงานสัมมนาฟรีๆ สุดเวิร์คแห่งปี ที่จะเขย่าวงการนักขายอีกครั้ง !! กับ “FM 101 ...

จำนวนคนดู 952 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ฟรีสัมมนา 8220 SMEs ตีแตกอุตฯชิ้นส่วนไทย ภาค 2 8243อบรมฟรีฟรีสัมมนา 8220 SMEs ตีแตกอุตฯชิ้นส่วนไทย ภาค 2 8243 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:ฟรีสัมมนา! “SMEs ตีแตกอุตฯชิ้นส่วนไทย ภาค 2″สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (B...

จำนวนคนดู 1109 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา Digital Marketing Trend 2012 โดย Major Cineplexอบรมฟรีขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา Digital Marketing Trend 2012 โดย Major Cineplex (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้อ:ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา Digital Marketing Trend @ 2012 โดย Major Cineplexเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญของผู้บริโภคใน...

จำนวนคนดู 1105 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรี SME หมดกังวลเรื่องภาษี คลิก 8230 ชมออนไลน์ กับกูรูการบริหารภาษีธุรกิจ 8230 ฟรีอบรมฟรีอบรมฟรี SME หมดกังวลเรื่องภาษี คลิก 8230 ชมออนไลน์ กับกูรูการบริหารภาษีธุรกิจ 8230 ฟรี (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้อ:อบรมฟรี - SME หมดกังวลเรื่องภาษี คลิก…ชมออนไลน์ กับกูรูการบริหารภาษีธุรกิจ…ฟรี!!สัมมนาออนไลน์ เทคนิคการบริหารภาษีธุรกิจสไตล์ SME...

จำนวนคนดู 1059 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน