free post
อบรมบัญชี,อบรมบัญชีธรรมนิติ,อบรมบัญชีเก็บชั่วโมง,อบรม การเงิน,อบรมการเงินและบัญชี
สำหรับธุรกิจแล้วเรื่องการเงินการบัญชีนั้นสำคัญไม่เป็นรองด้านอื่นๆเลย หากผู้ประกอบการต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ท่านควรหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรม สัมมนา ทางด้านบัญชีและการเงินให้มากที่สุด

อบรมสัมมนาแนะนำ

การบริหารรายได้ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทอบรมมีค่าใช้จ่ายการบริหารรายได้ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (อบรม บัญชี-การเงิน)

การบริหารรายได้สำหรับดรงแรมและรีสอร์ท จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการขยายกรอบรายได้และผลักดันผลกำไร

จำนวนคนดู 358 ครั้ง
การเงินและการบัญชี สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทอบรมมีค่าใช้จ่ายการเงินและการบัญชี สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (อบรม บัญชี-การเงิน)

ระบบการบริหารงานบัญชีของโรงแรมและรีสอร์ทต้องมีประสิทธิภาพ พนักงานต้งมีความเขาใจหลักการสำคัญต่างๆ ของระบบบัญชีและการเงินอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปสู่การบ...

จำนวนคนดู 405 ครั้ง
คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non Finance Executives)อบรมมีค่าใช้จ่ายคนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non Finance Executives) (อบรม บัญชี-การเงิน)

หลักสูตรอบรมด้านการเงินเบื้องต้นแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงินได้ทำความเข้าใจกับหลักการเงินองค์กร

จำนวนคนดู 173 ครั้ง
การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ขนาด SMEsอบรมมีค่าใช้จ่ายการวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ขนาด SMEs (อบรม บัญชี-การเงิน)

ผู้รับผิดชอบในงานด้านภาษีอากรจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจจึงจะสามารถวางแผนระบบการชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง

จำนวนคนดู 322 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหารอบรมมีค่าใช้จ่ายเทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร (อบรม บัญชี-การเงิน)

การบริหารงานยุคใหม่ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละธุรกิจต่างต้องดำเนินงานเพื่อใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจการบริหารงานของผู้บริหารมีการดำเนิน...

จำนวนคนดู 38 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise ใหม่ สร้างเงินล้านได้ในเวลาสั้นๆอบรมฟรีธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise ใหม่ สร้างเงินล้านได้ในเวลาสั้นๆ (อบรม บัญชี-การเงิน)

คุณอยากทำธุรกิจเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณอยากหารายได้ทั่วโลก ยังคิดไม่ออก ถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจ ยังไม่ได้เริ่ม - เรามีคำตอบ!

จำนวนคนดู 511 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีอบรมมีค่าใช้จ่ายการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (อบรม บัญชี-การเงิน)

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณใ...

จำนวนคนดู 171 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRSอบรมมีค่าใช้จ่ายการวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS (อบรม บัญชี-การเงิน)

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS ปัจจุบัน TFRS มีแนวทางการวัดมูลค่าที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ทำบัญชี...

จำนวนคนดู 59 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การปรับขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี สถานะ แนวโน้ม และวิธีการอบรมมีค่าใช้จ่ายการปรับขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี สถานะ แนวโน้ม และวิธีการ (อบรม บัญชี-การเงิน)

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ...

จำนวนคนดู 37 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
FINANCE FOR NON FINANCE MANAGERS การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงินอบรมมีค่าใช้จ่ายFINANCE FOR NON FINANCE MANAGERS การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน (อบรม บัญชี-การเงิน)

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การว...

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน (บรรยาย 17 18 กย 2561)อบรมมีค่าใช้จ่ายทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน (บรรยาย 17 18 กย 2561) (อบรม บัญชี-การเงิน)

หัวข้ออบรม ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ สถานที่ โรงแรมบูเล...

จำนวนคนดู 44 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Google Application for Accounting การจัดทำงานด้านบัญชีด้วยการใช้ Google Application (หลักสูตรใหม่ 2561) 30 สิงหาคม 2561อบรมมีค่าใช้จ่ายGoogle Application for Accounting การจัดทำงานด้านบัญชีด้วยการใช้ Google Application (หลักสูตรใหม่ 2561) 30 สิงหาคม 2561 (อบรม บัญชี-การเงิน)

Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี

จำนวนคนดู 41 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Dashboard Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561) 29 สิงหาคม 61อบรมมีค่าใช้จ่ายDashboard Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561) 29 สิงหาคม 61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตร Finance for Non Finance Managers การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการการเงินอบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร Finance for Non Finance Managers การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการการเงิน (อบรม บัญชี-การเงิน)

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การว...

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ สิงหาคม61อบรมมีค่าใช้จ่ายAccounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ สิงหาคม61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การใช้โปรแกรม MS PowerPoint Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 27 สิงหาคม61อบรมมีค่าใช้จ่ายการใช้โปรแกรม MS PowerPoint Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 27 สิงหาคม61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***

จำนวนคนดู 49 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วย “นิติบัญชีศาสตร์” (หลักสูตรใหม่ 2561) สิงหาคม61อบรมมีค่าใช้จ่ายForensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วย “นิติบัญชีศาสตร์” (หลักสูตรใหม่ 2561) สิงหาคม61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting) การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)

จำนวนคนดู 53 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Dashboard Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561) สิงหาคม 61อบรมมีค่าใช้จ่ายDashboard Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561) สิงหาคม 61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard

จำนวนคนดู 46 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การใช้โปรแกรม MS PowerPoint Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สิงหาคม61อบรมมีค่าใช้จ่ายการใช้โปรแกรม MS PowerPoint Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สิงหาคม61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***

จำนวนคนดู 99 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel (หลักสูตรใหม่ 2561) กค61 newอบรมมีค่าใช้จ่ายเจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel (หลักสูตรใหม่ 2561) กค61 new (อบรม บัญชี-การเงิน)

เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel (หลักสูตรใหม่ 2561) new

จำนวนคนดู 50 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน