free post

อบรมสัมมนา 13 ตุลาคม 2559

การออกแบบ การบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะ นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอลอบรมมีค่าใช้จ่ายการออกแบบ การบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะ นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล (อบรม โลจิสติกส์ การขนส่ง)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้สามารถดูแลควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม

จำนวนคนดู 769 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรม พิธีการศุลกากร การประเมินราคา พิกัดอัตราอากรและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรอบรมมีค่าใช้จ่ายอบรม พิธีการศุลกากร การประเมินราคา พิกัดอัตราอากรและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (อบรม กฎหมายธุรกิจ-ภาษี)

เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนคนดู 401 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด (Marketing Strategy) รุ่นที่ 25อบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด (Marketing Strategy) รุ่นที่ 25 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ความรู้ความเข้าใจถึงการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง เพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ด้านยุทธศาสตร์ (Marketing Strategy) ใหม่ ๆ อันพร้อมจะตอบ...

จำนวนคนดู 546 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การจัดทําสมุดบัญชี รับจ่ายในครัวเรือนอบรมฟรีการจัดทําสมุดบัญชี รับจ่ายในครัวเรือน (อบรม บัญชี-การเงิน)

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในครัวเรือนที่ถูกวิธี ลดภาระหนี้สินในครัวเรือน การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และการบริหารการเงินที่ถูกต้องและเ...

จำนวนคนดู 616 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Strategic Center ขอเชิญขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี How to create passion by Storytelling สร้างเรืองเล่าที่มีเสน่ห์ โดย ศุ บุญเลี้ยงอบรมมีค่าใช้จ่ายStrategic Center ขอเชิญขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี How to create passion by Storytelling สร้างเรืองเล่าที่มีเสน่ห์ โดย ศุ บุญเลี้ยง (อบรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ )

เล่าเรื่องอย่างไร ถึงจะมีเสน่ห์? ฟัง 'จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง' นักเล่าเรื่องอารมณ์ดี มาเผยเคล็ดลับ ศิลปะในการสร้างเนื้อหาของเรื่องเล่าที่จะสะกดใจผู้ฟังแล...

จำนวนคนดู 318 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
เทคนิคการสื่อสารแบบ Hou Ren Sou (โฮ เรน โซ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (13 ต ค 59)อบรมมีค่าใช้จ่ายเทคนิคการสื่อสารแบบ Hou Ren Sou (โฮ เรน โซ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (13 ต ค 59) (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) (รายงาน-ติดตาม-ปรึกษาหารือ) แก้ปัญหาสุดฮิตของชีวิตการทำงาน สื่อสารอย่างไรให้...

จำนวนคนดู 475 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ
ระบบบริหารจัดการบุคคลและคำนวนเงินเดือนด้วยที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของท่าน
ทำความเข้าใจเรื่องเงินเงินจากการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งมีมากมายหลายประเภท ตามกฏหมายแรงงาน เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป
เรียนรู้ Insight ข้อมูลคนแต่ละ Generation เข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดยนำหลักจิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจ Gen Y & Z มาใช้เพื่อดึงศักยภาพมาใช้ให้ได้มากที่สุด
“การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนและทุก ระดับในองค์กร เพราะการสื่อสารประสานงานเป็นเสมือนสื่อกลางในการเชื่อมโยง ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการประสานงานของแต่ละบุคคลในการสร้างความ ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
+เปลี่ยนข้อจำกัดเดิมๆ ทางความคิดให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน นำไปสู่การลงมือทำจริง +สื่อสารธุรกิจให้คนอื่นสนใจและซื้อไอเดียคุณได้ด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว +สร้างจุดขายที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งและเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ธุรกิจโตก้าวกระโดด
เข้าใจข้อกําหนดของมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร หรือ ISO (International Organization for Standardization) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มี