free post

อบรมสัมมนา 27 สิงหาคม 2561

สัมมนาฟรี สัมมนาออนไลน์ สร้างรายได้จากโซเชียลมีเดีย เปิดโอกาสธุรกิจยุค4 0อบรมฟรีสัมมนาฟรี สัมมนาออนไลน์ สร้างรายได้จากโซเชียลมีเดีย เปิดโอกาสธุรกิจยุค4 0 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

สัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ Online รายใหม่ ด้วยแผนการตลาดในยุค Digital 4.0

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ไขความลับการทำ ธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ ด้วย Global Dropshipอบรมฟรีไขความลับการทำ ธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ ด้วย Global Dropship (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

ผู้ที่สนใจเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้เทรนด์ออนไลน์ในปี 2561 การเลือกสินค้าให้โดนใจคน

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ไขความลับการทำอบรมฟรีไขความลับการทำ (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

สัมมนานี้... จะทำให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ วิธีการสร้าง

จำนวนคนดู 164 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Professional Competency Setting)อบรมมีค่าใช้จ่ายการจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Professional Competency Setting) (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Professional/Job Competency) อย่างถูกต้องและง่ายต่อการนำไปใช้ได้จริง

จำนวนคนดู 49 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การใช้โปรแกรม MS PowerPoint Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 27 สิงหาคม61อบรมมีค่าใช้จ่ายการใช้โปรแกรม MS PowerPoint Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 27 สิงหาคม61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***

จำนวนคนดู 67 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting) การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)
โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS ปัจจุบัน TFRS มีแนวทางการวัดมูลค่าที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีสับสน ในการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นความเข้าใจในการวัดมูลค่า เพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดทำรายงาน
การบริหารรายได้สำหรับดรงแรมและรีสอร์ท จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการขยายกรอบรายได้และผลักดันผลกำไร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี , นักบัญชีที่ทำงานในบริษัทต่างชาติ หรือ ทำบัญชี-งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ , ผู้บริหาร และหัวหน้าที่ใช้งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับบริษัทต่างๆที่สนใจ