free post

อบรมสัมมนา 29 สิงหาคม 2561

นักสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จตั่งแต่อายุยังน้อย สร้างล้านแรกภายใน6เดือนอบรมฟรีนักสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จตั่งแต่อายุยังน้อย สร้างล้านแรกภายใน6เดือน (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

สำหรับคนอยากเก่งการตลาดออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐาน และนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 636 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ยืนยัน Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (29 ส ค 61)อบรมมีค่าใช้จ่ายยืนยัน Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (29 ส ค 61) (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

"หัวหน้างาน" มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู...

จำนวนคนดู 38 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ไขความลับการทำ ธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ ด้วย Global Dropshipอบรมฟรีไขความลับการทำ ธุรกิจออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ ด้วย Global Dropship (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

ผู้ที่สนใจเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้เทรนด์ออนไลน์ในปี 2561 การเลือกสินค้าให้โดนใจคน

จำนวนคนดู 83 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ไขความลับการทำอบรมฟรีไขความลับการทำ (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

สัมมนานี้... จะทำให้คุณเข้าใจถึงแก่นแท้ของธุรกิจออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ วิธีการสร้าง

จำนวนคนดู 164 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม NACHI ROBOTอบรมฟรีการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม NACHI ROBOT (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Customer Service Improvement การปรับปรุงคุณภาพงานบริการอบรมมีค่าใช้จ่ายCustomer Service Improvement การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือภาคธุรกิจใดในโลกนี้ ก็ไม่อาจหลีกหนี "การให้บริการลูกค้า (Customer Service)" ได้ เพราะ "งานบริการ" มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ...

จำนวนคนดู 48 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Dashboard Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561) 29 สิงหาคม 61อบรมมีค่าใช้จ่ายDashboard Excel เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561) 29 สิงหาคม 61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

แนวการพัฒนารายการสรุปผู้บริหารในยุคปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจข้อมูลบริหารระดับสูง และความเข้าใจในแนวคิด Dashboard

จำนวนคนดู 75 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Accounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ สิงหาคม61อบรมมีค่าใช้จ่ายAccounting Map เพื่อจัดทำและแก้ไขระบบบัญชีแบบมืออาชีพ สิงหาคม61 (อบรม บัญชี-การเงิน)

เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว

จำนวนคนดู 82 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้ที่นี่
การออกแบบชิ้นงานพลาสติก และการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งจะต้องศึกษารูปร่างของชิ้นงาน ชนิดของแม่พิมพ์และวัสดุที่จะนำมาผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการที่จะสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขึ้นมา นอกจากนั้นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การแก้ไขปัญห
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และตัวควบคุม PID ก็เป็นตัวควบคุมหลักในระบบควบคุม
การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดในยุควิกฤติพลังงานในปัจจุบัน
เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากราะ
เราจะเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการเป็นที่ปรึกษาองค์กร
จัดการปัญหาต่างๆทางด้านวิศกรรมโรงแรมให้หมดไป ด้วยหลักสูตร "การบริหารงานโรงแรมด้านวิศวกรรมแบบมืออาชีพ"