free post

อบรมสัมมนา 30 สิงหาคม 2561

นักสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จตั่งแต่อายุยังน้อย สร้างล้านแรกภายใน6เดือนอบรมฟรีนักสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จตั่งแต่อายุยังน้อย สร้างล้านแรกภายใน6เดือน (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

สำหรับคนอยากเก่งการตลาดออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐาน และนำไปใช้อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 636 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
คอร์สสัมมนาฟรี การทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพอบรมฟรีคอร์สสัมมนาฟรี การทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ (อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง)

ปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
คอร์สสัมมนาฟรี การทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพอบรมฟรีคอร์สสัมมนาฟรี การทำธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ (อบรม วิชาชีพ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง)

ปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
3เทคนิค ปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียนอบรมฟรี3เทคนิค ปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ต้องการโปรโมทสินค้าบน Google เพิ่มยอดขายด้วย line@ ห้ามพลาด สัมมนาฟรี 30 ท่านแรก

จำนวนคนดู 67 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตร“Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร“Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Six Sigma เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่าง...

จำนวนคนดู 53 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี 3 เทคนิคการปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียนอบรมฟรีสัมมนาฟรี 3 เทคนิคการปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

สำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจออนไลน์เป็นของตนเองโดยไม่อยากสต็อคของ อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ต้องการโปรโมทสินค้าบน Google เพิ่มยอดขายด้วยLine@

จำนวนคนดู 77 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนา Smart Leadership (ปลุกสุดยอดภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่น)อบรมฟรีสัมมนา Smart Leadership (ปลุกสุดยอดภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่น) (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้...

จำนวนคนดู 121 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี สัมมนาออนไลน์ สร้างรายได้จากโซเชียลมีเดีย เปิดโอกาสธุรกิจยุค4 0อบรมฟรีสัมมนาฟรี สัมมนาออนไลน์ สร้างรายได้จากโซเชียลมีเดีย เปิดโอกาสธุรกิจยุค4 0 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

สัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ Online รายใหม่ ด้วยแผนการตลาดในยุค Digital 4.0

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม NACHI ROBOTอบรมฟรีการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม NACHI ROBOT (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by using KPI BSC Standard)อบรมมีค่าใช้จ่ายการเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by using KPI BSC Standard) (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการ...

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การคิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ สู่นวัตกรรม สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการอบรมมีค่าใช้จ่ายการคิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ สู่นวัตกรรม สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรนี้ได้นำหลักการ แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือที่จะนำมาให้ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้สินค้า กระบวนการผลิต ม...

จำนวนคนดู 57 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Google Application for Accounting การจัดทำงานด้านบัญชีด้วยการใช้ Google Application (หลักสูตรใหม่ 2561) 30 สิงหาคม 2561อบรมมีค่าใช้จ่ายGoogle Application for Accounting การจัดทำงานด้านบัญชีด้วยการใช้ Google Application (หลักสูตรใหม่ 2561) 30 สิงหาคม 2561 (อบรม บัญชี-การเงิน)

Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี

จำนวนคนดู 60 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวข้ออบรม:ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปและศิษย์เก่า ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น ระหว่าง วันที่ ๑๑- ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (ทุก วันจันทร์ – ศุกร์) โดยมี...
ในปัจจุบันการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงาน ที่ทำงานหลายๆ แห่งถึงขนาดใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารทางอีเมล์ อีกทั้งยังมีความสำคัญในการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ ดังนั้นการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ในปัจจุบัน โลกไร้พรมแดน ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น หลายคนมองว่า นี่เป็นโอกาสในการทำธุรกิจกับประชาคมโลก แต่ติดปัญหาอยู่ที่ภาษาที่ใช้การติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
To be a Writer “รายได้เปลี่ยน เมื่อเขียนเป็น” สร้างรายได้ จากงานเขียน รวยได้ ไม่ง้อสำนักพิมพ์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ไม่อิงนิยาย จากวิทยากร 2 ท่าน บรรณาธิการ บริหารสำนักพิมพ์ และนักเขียนผลงาน eBook BestSeller ขายดี ตลอดปี 2015 บน Ookbee - See
เพิ่มความเข้าใจด้านทักษะการพูดภาษาอาหรับ • เทคนิคการสร้างประโยคอย่างง่าย • เพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับ • การใช้คำศัพท์ภาษาอาหรับในสถานการณ์ต่างๆ
เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีมารยาทและเหมาะสม กับเจ้านาย ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ความสำคัญกับทักษะใหม่ๆที่เลขานุการยุคใหม่ควรรู้ เพื่อให้ทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา
You will l learn a number of simple practical techniques to help you relax when under pressure and to take control of your nervous energy before you present.