free post

อบรมสัมมนา 12 ตุลาคม 2561

เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4 0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต (Industry 4 0)อบรมมีค่าใช้จ่าย
ประกาศถูกเลี่อนตำแหน่ง
เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4 0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต (Industry 4 0) (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนขอ...

จำนวนคนดู 15 ครั้ง
เคล็ดลับการบริหารจัดการอบรมมีค่าใช้จ่ายเคล็ดลับการบริหารจัดการ (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หลักสูตรอบรมนี้มุ่งเน่นกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านงานธุรการในยุค 4.0 โดยจะเรียนรู้ขอบเขตสายงาน และบทบาทของงานธุรการ มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ กา...

จำนวนคนดู 0 ครั้ง
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้นประกาศService mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tes...

จำนวนคนดู 22 ครั้ง
การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหาร HR (HR Strategy) 12 ตุลาคม 2561อบรมมีค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหาร HR (HR Strategy) 12 ตุลาคม 2561 (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้เรียนรู้ ถึงหลักเกณฑ์กระบวนการ และขั้นตอนการกำหนดจัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากร...

จำนวนคนดู 18 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับองค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนาบุคลากร บริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนหรือรางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
Update!!! ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ ก่อนปฏิบัติจริง
หลักสูตรนี้สำหรับผู้นำหรือหัวหน้างานในองค์กร และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กำลังจะขึ้นเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา
หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างก
การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงานเพื่อระบุตัวทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง
หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานนี้มุ่งเน้นการบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเน้น WORKSHOPเพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับนำความรู้จากห้องอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
ถ้าจะเริ่มทำโครงสร้างเงินเดือน..จะมีแนวทางอย่างไร เรียนรู้การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่พร้อม Workshop – Pay Plan Design รวมถึง การกำหนดนโยบายกำกับการบริหารให้เป็นไปตามโครงสร้างค่าจ้างในแต่ละด้าน เหมาะสำหรับ องค์กรที่อยากปรับปรุงโครงสร้างเงิ
สัมมนา Digital Marketing เนื้อหามัดใจผู้ที่มองหาช่องทางสร้างรายได้ผ่านโลกออนไลน์ เหมาะกับนักขาย คนที่กลัวการขาย ชี้ช่องกลุ่มเป้าหมาย