free post

อบรมสัมมนา 17 ตุลาคม 2561

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศประกาศหลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tes...

จำนวนคนดู 24 ครั้ง
เคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ทำ (Step to Happiness at Work) (หลักสูตรใหม่ 2561) 17 ตุลาคม 2561อบรมมีค่าใช้จ่ายเคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จในงานที่ทำ (Step to Happiness at Work) (หลักสูตรใหม่ 2561) 17 ตุลาคม 2561 (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

“เมื่อพนักงานมีความสุข ก็จะส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบการ เพิ่มมากขึ้น เพราะพนักงานคือ กลไกสำคัญในการที่จะทำให้ องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภา...

จำนวนคนดู 14 ครั้ง
เทคนิคการใช้ Excel Macro เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 17 ตุลาคม 2561อบรมมีค่าใช้จ่ายเทคนิคการใช้ Excel Macro เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 17 ตุลาคม 2561 (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ Excel ทำงานเดิมๆ ด้วยคำสั่งเดิมๆ ขั้นตอนแบบเดิมๆ ซ้ำๆ ทุกวัน คุณสามารถใช้ Excel Macro ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานให้คุณได้

จำนวนคนดู 16 ครั้ง
AP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์อบรมมีค่าใช้จ่ายAP101 การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์ (อบรม หุ้น หลักทรัพย์ อสังหา)

โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทได้ด้วยตัวเองเป็น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช...

จำนวนคนดู 40 ครั้ง
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Toolsอบรมมีค่าใช้จ่ายเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบั...

จำนวนคนดู 345 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
งานสัมมนา จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 โดยแบ่ง เป็น 3 รอบคือ (รับจำนวนจำกัด) รอบเช้า เวลา 9.30 - 12.30 น. รอบบ่าย เวลา 14.00 - 17.00 น. และ รอบเย็น 18.00 - 20.30น. (สามารถเลือก รอบ ที่ต้องการเข้าฟังได้) วัตถุประสงค์- เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพั...
เพื่อเพิ่มโอกาศความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ เพื่อรับหนังสือรับรองวิชาชีพด้านโลจิสติกส์
การประชุมประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “โอกาสและผลกระทบจากการเปิดเสรี FTA ไทย – ศรีลังกา”
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านเอกสารนำเข้า ส่งออก ให้มีประสิทธิภาพ