free post

อบรมสัมมนา 02 พฤศจิกายน 2561

ยืนยัน เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (2 พ ย 61) อ สุกิจอบรมมีค่าใช้จ่ายยืนยัน เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (2 พ ย 61) อ สุกิจ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929 คุณกุ้ง

จำนวนคนดู 21 ครั้ง
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อบรมมีค่าใช้จ่ายบุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ (อบรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ )

ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไ...

จำนวนคนดู 388 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์           การปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า เป็นนโยบายของบริษัทที่แต่ละหน่วยงานขององค์กร จะต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้วิธีการตรวจเช็ค ระบบเอกสาร ตรวจสอบสภาพสินค้า ชนิดหรื...
หลักวิธีการ  ข้อควรระวัง  ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ มีความเข้าใจเงื่อนไข ของเขตความคุ้มครองตามมาตรฐาน Institute Cargo Clauses (A), (B) & (C) การตีความตาม INCOTERMs อย่างถูกต้อง รวมถึงแนวทางการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่งและผู้รั...
    หรือ สมัครออนไลน์ คลิกตรงนี้เลย       *คลิกตรงรูปภาพจะมีรายละเอียดของสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งด่วน www.kwanchai.co.th ***ต้องขออภัย ถ้าข้อความนี้ส่งไปรบกวน   -- ขอแสดงความนับถือ **...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
คลังสินค้าและระบบจัดส่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของทุกบริษัท การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดีไม่ถูกต้องหรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหาอย่างมักง่าย โดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทที่ล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิด
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ท่านสามารถนำเอาอง