free post

อบรมสัมมนา 20 พฤศจิกายน 2561

ไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอบรมมีค่าใช้จ่ายไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

กิจกรรมไคเซ็นเป็นเทคนิคของการปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเอง เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้สบายกว่าเดิม จึงต้องเริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ...

จำนวนคนดู 3 ครั้ง
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRDอบรมมีค่าใช้จ่ายกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD (อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ( HRD ) ว่า “เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งขององค์การในการบูรณาการเอาการพัฒนาบุคลากรแต่ละคน การพัฒนาอาชีพของพนักงานและการพัฒนาอง...

จำนวนคนดู 8 ครั้ง
การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่นที่ 2อบรมมีค่าใช้จ่ายการวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่นที่ 2 (อบรม บัญชี-การเงิน)

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS ปัจจุบัน TFRS มีแนวทางการวัดมูลค่าที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ทำบัญชี...

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
สัมมนาพิเศษ หัวข้อ ISO 22000 2018อบรมมีค่าใช้จ่ายสัมมนาพิเศษ หัวข้อ ISO 22000 2018 (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

มาตรฐาน ISO 22000 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ครอบคลุมทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหาร

จำนวนคนดู 67 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสรรหาได้มาซึ่งคนที่ “ใช่” ในเวลา ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามที่องค์กรต้องการ
เรียนรู้การสร้างแบรนด์ดิ้งให้น่าเชื่อถือและสร้างตัวตนในโลกธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 อัพเดตเทรนด์การทำธุรกิจออนไลน์ในปี 2018 ด้วยเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสร้างผลกำไร
การอบรม สำหรับคนอยากเก่งการตลาดออนไลน์ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐาน และนำไปใช้อย่างมืออาชีพ
มาบริหารโรงแรมของท่านให้ได้มาตรฐาน สร้างกำไร และ Update ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร แบบยั่งยืน มีคุณภาพ
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย หนังสือ CONSTRUCTION VARIETY โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าสู่การทำการตลาดออนไลน์ และเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจทุกท่าน
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory และ 5)Innovation Thinking
"ENTER" ... เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวรุดหน้า และพัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้ง
หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้