free post

หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร

หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร
คุณรู้หรือไม่ว่าการกด Like ด้านบนนี้ อาจทำให้งานอบรมสัมมนาของคุณถูกกระจายไปสู่ประชากร Facebook กว่าล้านคน หรือที่เราเรียกว่า Social Network Marketing

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

            หลักสูตร “เทคนิคเป็นวิทยากรและสร้างทีมพัฒนาบริการในองค์กร(Professional Train to the Trainer For Excellence Service Behavior)” มีแนวคิดมาจากประสบการณ์ในการฝึกอบรมในองค์กร การเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบริการและการสำรวจวิจัยด้านบริการมาเกือบ 20 ปี  โดยอาจารย์ วีย์รฎา เห็นว่า ปัจจุบัน องค์กรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมภายใน(In-House Training) ด้านบริการ เชิงคุณภาพมากกว่าประเมินเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่เน้นการฝึกอบรมแบบห้องเรียน(Class room) โดยเฉพาะหลักสูตรด้านพฤติกรรมบริการ ซึ่ง การอบรมในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอให้เกิดแนวทางปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐานต่อเนื่อง  บางครั้งอบรมไปแล้วไม่ได้พัฒนาจริง เพราะไม่มีผู้ติดตามประเมินผล โดยการอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ฝึกฝนเรียนรู้การพัฒนาตนเองสู่วิทยากรภายในมืออาชีพ  การโค้ชสร้างทีมเชิงรุกด้านบริการและสุดท้ายคือ สร้างเครื่องมือ(Tools)ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลแบบ 360 องศาตลอดทั้งปี

            จึงเหมาะสำหรับ ผู้เข้าอบรม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่สนใจงานการพัฒนา หลักสูตรบริการ ทำอย่างไร? ให้ปัญหาจุกจิกด้านพฤติกรรมบริการลดน้อยลงหรือหมดไป มีวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้เกิดการติดตามประเมินผลด้านบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง หากมีวิทยากรอบรมภายในเฉพาะด้าน ช่วยประหยัดงบประมาณการอบรมได้มากทีเดียว

________________________________________
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/index.php

Download รายละเอียดหลักสูตร
http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_outline.php

Download ใบสมัครหลักสูตร
http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_app.php

Download ใบโบร์ชัว

http://www.ophconsultant.com/public_training/ttesb/ttesb_brochur.php
________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

อีเมล์: ophconsultant@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043,091-436-9887

Line ID : ophconsultant

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

________________________________________
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

 1. ชมกรณีศึกษา “ พัฒนาบริการแบบลีนในองค์กร ” 
 2. เรียนรู้บุคลิกภาพ(Personality) พฤติกรรมบริการ(Behavior)และเส้นทางสู่วิทยากรอบรมบริการ 
 3. ฝึกฝนทักษะการใช้จังหวะ ระดับน้ำเสียงและการพูดอย่างฉลาด ในที่สาธารณะ 
 4. ฝึกฝนการวางท่าทาง การแต่งกาย หลักการเลือกชุดสวมใส่ 
 5. เรียนรู้เทคนิคการเลือกสีให้เข้ากับรูปร่าง ผิวพรรณ 
 6. ฝึกฝนทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ(Tools)ในการอบรม 
 7. เรียนรู้การถามตอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสอน 
 8. เรียนรู้การกำหนด วางแผนและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมบริการ 
 9. เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนการสอนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 10. เรียนรู้การวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย 
 11. เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนแต่ละกลุ่มงาน ให้น่าสนใจ สนุกสนาน 
 12. เรียนรู้การประเมินผลติดตามก่อนและหลังการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
 13. เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานแก่ทีมและฝ่ายบริหารให้น่าสนใจ 
 14. ชมกรณีศึกษา “การสร้างแรงจูงใจในการทำทีมงาน” 
 15. เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร 3 ช่องทาง (3 way-Communication Skills) 
 16. เรียนรู้หลักการสร้างทีมและบริหารทีมงาน(Team Management) 
 17. เรียนรู้หลักการประชุมงาน วางแผน ตรวจติดตาม แบบฟอร์มตรวจงาน 
 18. เรียนรู้หลักการทำงานและโค้ช บุคคล 9 แบบ (9-People Coaching) 
 19. เรียนรู้ “เทคนิคการลงโทษ” เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ 
 20. เรียนรู้“ เทคนิคการขอโทษ” เพื่อให้ยุติประเด็นปัญหา 
 21. เรียนรู้หลักการเจรจา ต่อรอง (Negotiation Technique) ในทางบวกลบ 
 22. เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหา ข้อร้องเรียน(Complaint Customer Technique) 
 23. เรียนรู้เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในองค์กร(Engagement Employee Technique)ให้พนักงานในองค์กร เกิดความผูกพัน 
 24. เรียนรู้หลักการจัดโปรแกรมโครงการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ 
 25. ชมตัวแบบ “ พัฒนาระบบบริการแบบ 360 องศา” 
 26. ฝึกการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ประเด็นร้องเรียน(Complaint handling) ข้อเสนอแนะ(Suggestion) ประเด็นเสี่ยง(Risks)และรายงานอุบัติการณ์ความผิดพลาด(Incident Report) 
 27. เรียนรู้และฝึกการวิเคราะห์ หาโอกาส ช่องทางพัฒนาบริการลูกค้าภายนอก  
 28. เทคนิคการเชื่อมโยงนโยบาย ค่านิยม สู่การพัฒนาบริการตามภาคธุรกิจ 
 29. กฎแห่งแรงดึงดูดความสำเร็จ(Law Of Attraction Success) 
  1. เรียนรู้การสร้างตัวชี้วัดผลงานบริการ(PIs)ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย (Target)
 

 

วิทยากร

วิทยากร : อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ วิทยากรและที่ปรึกษา

________________________________________
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้ง โรงพยาบาล คลินิก โรงแรม ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการเงิน การธนาคาร กลุ่มบริษัทต่างๆ  ต้องการสร้างทีมพัฒนาบริการ สร้างหลักสูตรบริการในองค์กร

 • ผู้สนใจการทำทีมพัฒนาบริการ
 • ฝ่ายบุคคลหรือฝึกอบรม
 • ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
 • ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการโดยตรง มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

________________________________________
วันที่และเวลา

วันพุธ - ศุกร์ ที่ 6 – 8 ธันวาคม  2560   เวลา 9.00 – 16.30 น.

________________________________________
สถานที่

โรงแรม I-Residence Hotel (Silom) (เดินทางสะดวกติดทางลง BTS ช่องนนทรี)

________________________________________
ค่าลงทะเบียน

Promotion!!!

วันละ 2,800 บาท 3 วัน ต่อ 1 ท่าน ราคารวม 8,400 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน = 8,400 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 588 บาท 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 252 บาท 

ยอดชำระสุทธิ = 8,736 บาท

***กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร***

* พิเศษ!!ชำระค่าลงทะเบียน  3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ อีกท่านละ 500 บาท  

**บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ  , เอกสารประกอบการอบรม 1ชุด


  
โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าอบรมและใช้บริการ เพราะ้เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศอบรมสัมมนาเท่านั้น ทางเวปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด คุณลูกค้าจึงควรตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อลงทะเบียน หากไม่มั่นใจอย่าโอนเงินก่อนได้ได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือควรนัดคุยกับสถาบันโดยตรงเท่านั้น
หมายเลขประกาศ:6397
ลงประกาศวันที่:2017-11-07 17:01:45
หมวดหมู่หลัก:อบรม การพูด การเจรจาต่อรอง
ลักษณะงาน:อบรมมีค่าใช้จ่าย
ราคา:ไม่ระบุ
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Oriental Phoenix Consultant)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณ ปกรณ์วิชญ์ / คุณ ตุ๊กตา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091-4369887
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป สยามเทรนนิ่ง อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สยามเทรนนิ่ง" นะคะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง
กฎการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929 คุณกุ้ง
“การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนและ ทุกระดับในองค์กร เพราะการสื่อสารประสานงานเป็นเสมือนสื่อกลางในการเชื่อมโยง
หัวหน้างานปัจจุบัน จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานที่ดี เพื่อผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ก้าวสู่ผลสำเร็จต่อไป
หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการเพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว
หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
เสน่ห์ ดึงดูด น่าสนใจ ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน้าตาเพียงอย่างเดียว !!!............ "การพูดก็มีส่วน" ..............!!!การพูดเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ได้ คุณ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ