free post

หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการการเงิน

หลักสูตร Finance for Non-Finance Managers การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการการเงิน
คุณรู้หรือไม่ว่าการกด Like ด้านบนนี้ อาจทำให้งานอบรมสัมมนาของคุณถูกกระจายไปสู่ประชากร Facebook กว่าล้านคน หรือที่เราเรียกว่า Social Network Marketing

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร
2.เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
3.สามารถวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดทั้งจากการดำเนินการและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
4.เข้าใจและประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน
5.สามารถวิเคราะห์โครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
6.เข้าใจหลักการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ
7.สามารถกำหนดนโยบายการจัดหาเงินทุนได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการบรรยาย 09.00-16.00น.

 

1.เป้าหมายขององค์การในทางธุรกิจ
2.กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
3.หน้าที่และความรับผิดชอบของงานการบริหารการเงิน
4.การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
5.วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
6.งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
7.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและแปลความหมาย
8.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน
9.ขอบเขตการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
10.เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
11.แหล่งเงินทุนในทางธุรกิจ
12.ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ
13.แนวคิดการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
14.ความสำคัญของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
15.การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

 

วิทยากร อ.พลกฤต โสลาภากุล

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

รุ่นถัดไปวันที่ 11 กันยายน 2561

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23


  
โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าอบรมและใช้บริการ เพราะ้เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศอบรมสัมมนาเท่านั้น ทางเวปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด คุณลูกค้าจึงควรตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อลงทะเบียน หากไม่มั่นใจอย่าโอนเงินก่อนได้ได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือควรนัดคุยกับสถาบันโดยตรงเท่านั้น
หมายเลขประกาศ:7330
ลงประกาศวันที่:2018-06-18 09:13:25
หมวดหมู่หลัก:อบรม บัญชี-การเงิน
ลักษณะงาน:อบรมมีค่าใช้จ่าย
ราคา:ไม่ระบุ
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:Aranya Chaidejsuriya
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป สยามเทรนนิ่ง อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สยามเทรนนิ่ง" นะคะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงไปยังการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร
เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0 นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือ และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในงานบัญชีอย่างไร เพื่อเป็นนักบัญชียุคดิจิตอล
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนกา
เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนเทรดในตลาดต่างประเทศแต่ยังขาดพื้นฐานความรู้และผู้ที่ยังไม่แน่นในพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในครัวเรือนที่ถูกวิธี ลดภาระหนี้สินในครัวเรือน การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และการบริหารการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสม
CMSK Academy ได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันอบรมตามโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP)
Derivative License คือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน Investment Planner (IP)