free post

การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
คุณรู้หรือไม่ว่าการกด Like ด้านบนนี้ อาจทำให้งานอบรมสัมมนาของคุณถูกกระจายไปสู่ประชากร Facebook กว่าล้านคน หรือที่เราเรียกว่า Social Network Marketing

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

     รูปแบบหนึ่งสำหรับการขยายตัวกิจการคือการเปิดบริษัทย่อย หรือร่วมลงทุนกับกิจการอื่น การรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพจะทำให้ฝ่ายบริหารเข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างตรงจุด หลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้นักบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินรวม และสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

     มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการนำหลักการบัญชีเกี่ยวกับกลุ่มกิจการไปจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับนักบัญชี

หัวข้ออบรม

การรวมธุรกิจ (TFRS 3)

 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ 

 สิ่งตอบแทนที่โอนให้

 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

 การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจให้กับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ที่รับมา

 การรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น

 กระดาษทำการรวมธุรกิจ

 การคำนวณค่าความนิยม และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ

 กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ

 การเปิดเผยข้อมูล

การบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (TAS 28

 การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทร่วม 

 อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ

 การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม (TFRS 10) 

 การควบคุม 

 หลักการจัดทำงบการเงินรวมเบื้องต้น

 การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

 การเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแต่ยังไม่เสียอำนาจควบคุม

 การสูญเสียอำนาจควบคุม

 การวัดมูลค่า

 กระดาษทำการงบการเงินรวมในรูปแบบต่างๆ

ถาม-ตอบปัญหา

จองสัมมนาออนไลน์  https://goo.gl/yzVSt1

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์  https://goo.gl/h3d6ah  
โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าอบรมและใช้บริการ เพราะ้เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศอบรมสัมมนาเท่านั้น ทางเวปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด คุณลูกค้าจึงควรตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อลงทะเบียน หากไม่มั่นใจอย่าโอนเงินก่อนได้ได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือควรนัดคุยกับสถาบันโดยตรงเท่านั้น
หมายเลขประกาศ:8043
ลงประกาศวันที่:2018-10-06 07:54:45
หมวดหมู่หลัก:อบรม บัญชี-การเงิน
ลักษณะงาน:อบรมมีค่าใช้จ่าย
ราคา:ไม่ระบุ
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:นักบัญชีดอทคอม
ชื่อผู้ติดต่อ:นายอภิชา พนารินทร์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :024151567 ต่อ 15
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป สยามเทรนนิ่ง อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สยามเทรนนิ่ง" นะคะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing และ การสมัครและเข้าใช้งาน Google Drive 2. Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี 3. การใช้ Google Sheet เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี และ การแชร์งานเพื่
เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และเป็นวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย เพื่อลองรับการเปิด AEC
เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0 นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือ และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในงานบัญชีอย่างไร เพื่อเป็นนักบัญชียุคดิจิตอล
การบริหารรายได้สำหรับดรงแรมและรีสอร์ท จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการขยายกรอบรายได้และผลักดันผลกำไร
สร้าง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่
เข้าใจง่าย ใช้เวลาน้อย มีข้อสอบเสมือนให้ลองทำ อัตราสอบผ่านสูงสุด สถานที่ติด BTS **สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำได้** เตรียมพร้อมก่อนสอบ #SingleLicense สอบผ่านได้อย่างมั่นใจค่ะ สมัครด่วน!!! (เต็มเร็วทุกรุ่นค่ะ)
หลักสูตรใหม่ ปี 2559 ผู้ทำบัญชีเเละผู้สอบบัญชี (CPD / CPA) สามารถนับชั่วโมงด้าน บัญชีได้ 6 ชั่วโมง
สำหรับพนักงานทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต และมีการตั้งเป้าหมายการออมและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังเกษียณการทำงาน