free post

หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ "คอมพิวเตอร์"

การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อ ในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กร บนระบบปฎิบัติการ window serverอบรมมีค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อ ในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กร บนระบบปฎิบัติการ window server (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลาง - บนระบบปฎิบัติการ Windows โดยใช้ระบบ Active Directory - บน Web Application (website) - บน...

ӹǹ 31
การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อ ในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กร บนระบบปฎิบัติการ Linux serverอบรมมีค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อ ในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กร บนระบบปฎิบัติการ Linux server (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

อบรมการติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์กลาง แบบต่างๆ -บนระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ระบบ LDAP,rodius -บน Web Application (website) -บน...

ӹǹ 52
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรี 8 หลักสูตรกับ ARIT พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำอบรมฟรีอบรมฟรี 8 หลักสูตรกับ ARIT พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

8 หลักสูตรเกี่ยวกับด้านไอที สำหรับนักศึกษาจบใหม่ และบุคคลอายุไม่เกิน 30 ปี ทำงานด้านไอที

ӹǹ 117
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์งานสื่อและโฆษณาออนไลน์ ค่าเรียนถูกมาก มีใบประกาศรับรองจาก กทมอบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์งานสื่อและโฆษณาออนไลน์ ค่าเรียนถูกมาก มีใบประกาศรับรองจาก กทม (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

สอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์งานสื่อและโฆษณาออนไลน์ โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว 71

ӹǹ 1427
ปิดให้ลงทะเบียน
ฝึกอาชีพขายของออนไลน์สำหรับงานอีคอมเมิร์ช ค่าเรียนถูก รับใบประกาศจาก กทมประกาศฝึกอาชีพขายของออนไลน์สำหรับงานอีคอมเมิร์ช ค่าเรียนถูก รับใบประกาศจาก กทม (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

การสร้างร้านค้าด้วย ฟรีเวปเพจ Blogger,FraceBook SEO ( Search Engine Optimization )การวิเคราะห์ Key word ด้วยGoogle trend

ӹǹ 943
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรีหลักสูตรBig Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System AnalystอบรมฟรีอบรมฟรีหลักสูตรBig Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analyst (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หลักสูตรBig Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security,System Analyst ฟรี

ӹǹ 665
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์ กราฟฟิคดีไซน์ ด้วย Photoshopอบรมมีค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์ กราฟฟิคดีไซน์ ด้วย Photoshop (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

ทดลองสร้างงานจริง เช่น ออกแบบโลโก้, โบรชัวร์, สื่อโฆษณา, เรียนรู้การรีทัช และ การจัดการรูปความละเอียดสูง

ӹǹ 466
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอบรมฟรีสัมมนาฟรี เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

แนะนำการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ต้อนรับการเข้าสู่ AEC เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำการตลาดในโลกโซ้ชียล

ӹǹ 734
ปิดให้ลงทะเบียน
ด่วนสัมมนาฟรี❗ การสร้างรายได้ผ่าน Smartphone เรียนรู้การเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงอบรมฟรีด่วนสัมมนาฟรี❗ การสร้างรายได้ผ่าน Smartphone เรียนรู้การเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

เคยไหมที่อยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายอะไร? เคยไหมที่อยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายที่ไหน? เคยไหมที่อยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายอย่างไร

ӹǹ 723
ปิดให้ลงทะเบียน
เทคนิคการคำนวณ EXCEL ปฏิบัติงานจริง (ประยุกต์ฟังก์ชั่น)อบรมมีค่าใช้จ่ายเทคนิคการคำนวณ EXCEL ปฏิบัติงานจริง (ประยุกต์ฟังก์ชั่น) (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หลักสูตรมุ่งเน้นการเขียนประยุกต์ฟังก์ชั่นในแต่ละกลุ่ม (ฟังก์ชั่นที่จำเป็นต่อการใช้งาน) โดยนำมาทำงานร่วมกับฟังก์ชั่น IF, เพื่อแก้โจทย์งานคำนวณและมีเ...

ӹǹ 369
ปิดให้ลงทะเบียน
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ดูดี น่าเชื่อถือ ทันสมัยและน่าติดตามอบรมฟรีเรียนรู้การใช้เครื่องมือ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ดูดี น่าเชื่อถือ ทันสมัยและน่าติดตาม (อบรม แฟรนไชส์)

แนะนำการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ต้อนรับการเข้าสู่ AEC เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำการตลาด และเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ӹǹ 722
ปิดให้ลงทะเบียน
การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อบรมฟรีการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

เรียนรู้เมคนิคต่างๆ ในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ 100%

ӹǹ 499
ปิดให้ลงทะเบียน
สถาบันสอนการทำเงินออนไลน์อบรมฟรีสถาบันสอนการทำเงินออนไลน์ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

เคยไหมที่อยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายอะไร? เคยไหมที่อยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายที่ไหน? เคยไหมที่อยากทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะขายอย่างไร

ӹǹ 725
ปิดให้ลงทะเบียน
ด่วนสัมมนาฟรี❗ การสร้างรายได้ผ่าน Smartphone เรียนรู้การเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงอบรมฟรีด่วนสัมมนาฟรี❗ การสร้างรายได้ผ่าน Smartphone เรียนรู้การเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หลักสูตรสร้างเงินด้วย applicationที่ใช้กันอยู่ทุกวัน เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟนและ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เทคนิคขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขาย...

ӹǹ 660
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรีอบรมฟรีสัมมนาฟรี (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

แนะนำการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ต้อนรับการเข้าสู่ AEC เรียนรู้เทคนิคขั้นเทพในการทำการตลาด และเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ӹǹ 589
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนา ฟรี ใช้ออนไลน์ให้เป็น เห็นเงินล้าน เรียนรู้ทคนิคต่างๆ ในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอบรมฟรีสัมมนา ฟรี ใช้ออนไลน์ให้เป็น เห็นเงินล้าน เรียนรู้ทคนิคต่างๆ ในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หลักสูตรสร้างเงินด้วย applicationที่ใช้กันอยู่ทุกวัน เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟนและ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เทคนิคขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขาย...

ӹǹ 498
ปิดให้ลงทะเบียน
สัมมนาฟรี การทำการตลาดบนโซเชียลในปัจจุบัน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอบรมฟรีสัมมนาฟรี การทำการตลาดบนโซเชียลในปัจจุบัน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ห้ามพลาดสัมมนาดีๆ ที่จะให้คุณเต็มอิ่มกับความรู้อันสุดยอดแนวคิดวิธีการทำตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ e-commerce กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒน...

ӹǹ 712
ปิดให้ลงทะเบียน
ห้ามพลาดสัมมนาดีๆ ที่จะให้คุณเต็มอิ่มกับความรู้อันสุดยอดแนวคิดวิธีการทำตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจออนไลน์อบรมฟรีห้ามพลาดสัมมนาดีๆ ที่จะให้คุณเต็มอิ่มกับความรู้อันสุดยอดแนวคิดวิธีการทำตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจออนไลน์ (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หลักสูตรสร้างเงินด้วย applicationที่ใช้กันอยู่ทุกวัน เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟนและ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เทคนิคขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขาย...

ӹǹ 561
ปิดให้ลงทะเบียน
ร่วมสัมมนาฟรี และเรียนรู้ Application ใหม่ล่าสุดทำให้คุณมีรายได้หลักแสนแค่ปลายนิ้ว และสามารถนำไปใช้ได้จริงอบรมฟรีร่วมสัมมนาฟรี และเรียนรู้ Application ใหม่ล่าสุดทำให้คุณมีรายได้หลักแสนแค่ปลายนิ้ว และสามารถนำไปใช้ได้จริง (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หลักสูตรสร้างเงินด้วย applicationที่ใช้กันอยู่ทุกวัน เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟนและ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เทคนิคขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขาย...

ӹǹ 534
ปิดให้ลงทะเบียน
การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ดูดี น่าเชื่อถือ ทันสมัยและน่าติดตามอบรมฟรีการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ดูดี น่าเชื่อถือ ทันสมัยและน่าติดตาม (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

ห้ามพลาดสัมมนาดีๆ ที่จะให้คุณเต็มอิ่มกับความรู้อันสุดยอดแนวคิดวิธีการทำตลาดออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ e-commerce กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒน...

ӹǹ 555
ปิดให้ลงทะเบียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เทคนิคการจัดการความตื่นเต้น เทคนิคการเปิดใจ กระบวนการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา
หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผ
หลักสูตร 3 วัน !! สูตรสำเร็จสร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการให้ยั่งยืน ลดปัญหาข้อร้องเรียน
การนำเสนอที่น่าสนใจนั้น จะทำให้คู่สนทนาจำคุณได้ไปตลอดชีวิต เพราะคำพูดเพียงบางคำ จุดประกายทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยน คำพูดเพียงไม่กี่คำ อาจสามารถช่วยคนที่กำลังสิ้นหวัง ท้อแท้ ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไป เพื่อตนเองและคนรอบข้าง
คลาสที่จะทำให้คุณได้เปรียบผู้อื่น ทราบหรือไม่ว่า ได้มีการวิจัยจากอาจารย์ทางด้านจิตวิทยา Dr. Albert Mehrabian จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกา UCLA ถึงเรื่องพลังของการสื่อสารและการรับรู้ของมนุษย์ การวิจัยพบว่า คู่สนทนารับรู้ข้อความที่คุณส่งพยายามส่งต่อผ