free post
อบรมฟรี 2556,สัมมนาฟรี 2556,ฝึกอบรมฟรี,หลักสูตรฝึกอบรมฟรี
หลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปผ่านทางงานอบรมฟรีและสัมมนาฟรี ซึ่งก็ขอชื่นชมที่ท่านได้สละเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ซึ่งทางเวปของเราก็ขอนำข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวมและเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในมหกรรมฟื้นฟูบ้าน เมือง 3in1ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายอบรมฟรีขอเชิญร่วมงานสัมมนาในมหกรรมฟื้นฟูบ้าน เมือง 3in1ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ - NEC)

หัวข้ออบรม:ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในมหกรรมฟื้นฟูบ้าน+เมือง 3in1ฟรี!!ไม่เสียค่าใช้จ่าย“ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี!! ในงานมหกรรมสินค้า BuildTech’12  ConXpo’1...

2012-03-25 09:29:52

อบรมฟรี กับความรู้ดี ๆ เรียนรู้ฟรีกับ www Tiptalk tvอบรมฟรีอบรมฟรี กับความรู้ดี ๆ เรียนรู้ฟรีกับ www Tiptalk tv (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี กับความรู้ดี ๆ เรียนรู้ฟรีกับ www.Tiptalk.tv- เรียนรู้ฟรี ๆ กับเกร็ดความรู้ดี ๆ ผ่านคลิปวีดีโอ สั้น ๆ ในแต่ละวัน - ด้านการพัฒนาธ...

2012-03-24 13:58:50

ศาลภาษีอากรกลางจัดสัมมนาฟรี 8220 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา 8221อบรมฟรีศาลภาษีอากรกลางจัดสัมมนาฟรี 8220 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา 8221 (อบรม บัญชี-การเงิน)

หัวข้ออบรม:ศาลภาษีอากรกลางจัดสัมมนาฟรี “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา”วันที่อบรม:ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 09.00...

2012-03-24 13:58:46

อบรมฟรี สำหรับ 8220 Gold Futures มือใหม่ 8221อบรมฟรีอบรมฟรี สำหรับ 8220 Gold Futures มือใหม่ 8221 (อบรม ธุรกิจส่งออก - นำเข้า )

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี สำหรับ “Gold Futures มือใหม่”รายละเอียดการสัมมนา สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง...

2012-03-22 13:56:48

งานสัมมนาฟรี “พลิกเกมการตลาดออนไลน์ ด้วยAffiliate Marketing ครั้งที่ 2” โดย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัดอบรมฟรีงานสัมมนาฟรี “พลิกเกมการตลาดออนไลน์ ด้วยAffiliate Marketing ครั้งที่ 2” โดย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:งานสัมมนาฟรี “พลิกเกมการตลาดออนไลน์ ด้วยAffiliate Marketing ครั้งที่ 2” โดย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัดการเสวนาในหัวข้อ พลิกเกมการตลาดออนไลน์...

2012-03-22 09:27:14

สัมมนาฟรี เกาะกระแส K Trend ยุทธศาสตร์ความงามสไตล์เกาหลีภายใต้แบรนด์ KARMART ฟรีอบรมฟรีสัมมนาฟรี เกาะกระแส K Trend ยุทธศาสตร์ความงามสไตล์เกาหลีภายใต้แบรนด์ KARMART ฟรี (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:สัมมนาฟรี เกาะกระแส K-Trend ยุทธศาสตร์ความงามสไตล์เกาหลีภายใต้แบรนด์ KARMART !!ฟรีเมื่อเทรนด์เกาหลีมาแรงแบบหยุดไม่อยู่ ผู้ประกอบการไทยจะ...

2012-03-20 09:28:17

อบรมฟรี การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay อย่างไรให้ได้ผลอบรมฟรีอบรมฟรี การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay อย่างไรให้ได้ผล (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี! การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ท ผ่านอีเบย์ eBay อย่างไรให้ได้ผลอีเบย์ คือ เวปไซต์ตลาด E-Commerce ระดับโลกที่มีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลกจ...

2012-03-19 13:58:31

อบรมฟรี โครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจอบรมฟรีอบรมฟรี โครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หัวข้ออบรม:อบรมฟรี! โครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ วันที่อบรม:วันอังคาร 27 - วันพ...

2012-03-18 16:28:44

ฟรี โครงการอบรมป้องกันความปลอดภัย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11อบรมฟรีฟรี โครงการอบรมป้องกันความปลอดภัย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11 (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หัวข้ออบรม:ฟรี โครงการอบรมป้องกันความปลอดภัย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11งาน สัมมนาประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ ที่สุด...

2012-03-18 09:28:47

อบรม เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา”อบรมฟรีอบรม เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา” (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรม! เรื่อง “ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแนวคำพิพากษา”อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรแก่ประชาชน ศาลภาษีอากรกลาง จัดอบรมเผยแพร...

2012-03-17 14:56:42

อบรมทำเว็บไซต์ 8230 ฟรีอบรมฟรีอบรมทำเว็บไซต์ 8230 ฟรี (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:อบรมทำเว็บไซต์…ฟรีWE Design Academy จัดอบรมพิเศษเรื่อง "ทำเว็บไซต์..ด้วยตนเอง" หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจจะทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง แต่ไ...

2012-03-17 13:58:38

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อบรมฟรีขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หัวข้ออบรม:ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์1. ลักษณะโครงการ โครงการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบก...

2012-03-16 09:27:46

สมัครด่วน รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง”อบรมฟรีสมัครด่วน รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง” (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:สมัครด่วน !! รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง”โดยเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการสัมมนาทางก...

2012-03-14 16:19:47

เข้าร่วมสัมมนาฟรี I3G Conference 3G สุดยอดเทคโนโลยีแห่งความสำเร็จทางธุรกิจอบรมฟรีเข้าร่วมสัมมนาฟรี I3G Conference 3G สุดยอดเทคโนโลยีแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ (อบรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ )

หัวข้ออบรม:เข้าร่วมสัมมนาฟรี! I3G-Conference 3G สุดยอดเทคโนโลยีแห่งความสำเร็จทางธุรกิจI3G-Conference ทุกเรื่องของ3G ที่เราท้าให้คุณมาพิสูจน์ 3G หรื...

2012-03-14 09:36:19

ฟรีสัมมนา เขย่าวงการนักขายอบรมฟรีฟรีสัมมนา เขย่าวงการนักขาย (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:ฟรีสัมมนา เขย่าวงการนักขายคลื่นข่าว FM 101 ต้อนรับปีมังกรด้วยงานสัมมนาฟรีๆ สุดเวิร์คแห่งปี ที่จะเขย่าวงการนักขายอีกครั้ง !! กับ “FM 101 ...

2012-03-14 09:36:17

ฟรีสัมมนา 8220 SMEs ตีแตกอุตฯชิ้นส่วนไทย ภาค 2 8243อบรมฟรีฟรีสัมมนา 8220 SMEs ตีแตกอุตฯชิ้นส่วนไทย ภาค 2 8243 (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้ออบรม:ฟรีสัมมนา! “SMEs ตีแตกอุตฯชิ้นส่วนไทย ภาค 2″สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (B...

2012-03-14 09:36:08

ขอเชิญนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Hooninside ก้าวสู่ปีที่ 2อบรมฟรีขอเชิญนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Hooninside ก้าวสู่ปีที่ 2 (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หัวข้อ:ขอเชิญนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Hooninside ก้าวสู่ปีที่ 2พบกับหัวข้อน่าสนใจ อาทิ - "2 คน 2 คม PREB vs EARTH" กับ แม่ทัพใหญ่แห่ง PR...

2012-03-13 23:05:54

อบรมฟรี IP Camera Security Solutionอบรมฟรีอบรมฟรี IP Camera Security Solution (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หัวข้อ:อบรมฟรี! IP Camera Security Solutionหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานกล้องเน็ตเวิร์ค (IP Camera Security Solution)  ในปัจจุบันกล้องวงจรปิด...

2012-03-13 23:05:53

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเครือข่ายเบื้องต้น” “Basic Network”อบรมฟรีอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเครือข่ายเบื้องต้น” “Basic Network” (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หัวข้อ:อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเครือข่ายเบื้องต้น” “Basic Network”วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านระบบเครือข่ายให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงระ...

2012-03-13 23:05:52

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำเอกสารดพื่อการนำเข้า ส่งออกอบรมฟรีสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำเอกสารดพื่อการนำเข้า ส่งออก (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

หัวข้อ:สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำเอกสารดพื่อการนำเข้า-ส่งออก                     ...

2012-03-13 22:53:37