free post
อบรมฟรี 2556,สัมมนาฟรี 2556,ฝึกอบรมฟรี,หลักสูตรฝึกอบรมฟรี
หลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปผ่านทางงานอบรมฟรีและสัมมนาฟรี ซึ่งก็ขอชื่นชมที่ท่านได้สละเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ซึ่งทางเวปของเราก็ขอนำข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวมและเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
ปิดให้ลงทะเบียน
อบรมฟรี อบรมฟรี ADSL and Wireless Training Programอบรมฟรีอบรมฟรี อบรมฟรี ADSL and Wireless Training Program (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

หัวข้อ:อบรมฟรี - อบรมฟรี! ADSL and Wireless Training Programหลักสูตรการอบรม ADSL และ Wireless LAN ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ...

2012-03-13 22:42:05

อบรมฟรี SME หมดกังวลเรื่องภาษี คลิก 8230 ชมออนไลน์ กับกูรูการบริหารภาษีธุรกิจ 8230 ฟรีอบรมฟรีอบรมฟรี SME หมดกังวลเรื่องภาษี คลิก 8230 ชมออนไลน์ กับกูรูการบริหารภาษีธุรกิจ 8230 ฟรี (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

หัวข้อ:อบรมฟรี - SME หมดกังวลเรื่องภาษี คลิก…ชมออนไลน์ กับกูรูการบริหารภาษีธุรกิจ…ฟรี!!สัมมนาออนไลน์ เทคนิคการบริหารภาษีธุรกิจสไตล์ SME...

2012-03-13 22:42:03

สัมมนาฟรี ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนอบรมฟรีสัมมนาฟรี ติดปีก SMEs ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (อบรม ธุรกิจส่งออก - นำเข้า )

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรี...

2012-01-20 11:54:52

งานสัมมนานิทรรศการด้านบริษัทจัดการพลังงาน Thailand ESCO Fair 2011อบรมฟรีงานสัมมนานิทรรศการด้านบริษัทจัดการพลังงาน Thailand ESCO Fair 2011 (อบรม การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ)

งานสัมมนานิทรรศการด้านบริษัทจัดการพลังงาน   Thailand ESCO Fair 2011เตรียมพบกับงานสัมมนานิทรรศการด้านบริษัท จัดการพลังงาน หรือ ...

2011-11-29 20:32:08

ด่วน สำหรับผู้ส่งออก และ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมงาน “Logistics Excellence Training 2011″อบรมฟรีด่วน สำหรับผู้ส่งออก และ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมงาน “Logistics Excellence Training 2011″ (อบรม โลจิสติกส์ การขนส่ง)

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์&rdquo...

2011-09-21 20:51:43

สัมมนาฟรี “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล…ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก “อบรมฟรีสัมมนาฟรี “ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล…ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก “ (อบรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ )

“ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล…ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก “   ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...

2011-09-21 20:36:18

สัมมนาฟรี 	“กฏหมายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานเชิงลึก”อบรมฟรีสัมมนาฟรี “กฏหมายการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานเชิงลึก” (อบรม กฎหมายธุรกิจ-ภาษี)

เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรมขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี  หัวข้อ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด...

2011-09-21 20:34:02

สัมมนาฟรี ในหัวข้อ “เล็งโอกาส เลี่ยงความเสี่ยง เลือกสินทรัพย์ เล่าเรื่องลงทุน”อบรมฟรีสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “เล็งโอกาส เลี่ยงความเสี่ยง เลือกสินทรัพย์ เล่าเรื่องลงทุน” (อบรม หุ้น หลักทรัพย์ อสังหา)

สัมมนาฟรี ในหัวข้อ “เล็งโอกาส เลี่ยงความเสี่ยง เลือกสินทรัพย์ เล่าเรื่องลงทุน” จัดโดย บลจ. ยูโอบี (ไทย) วิทยากร : ผู้บรรยาย: - คุณกร...

2011-09-21 20:09:48

อบรม เทคนิคการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ INCOTERMS 2010อบรมฟรีอบรม เทคนิคการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ INCOTERMS 2010 (อบรม ธุรกิจส่งออก - นำเข้า )

จัดโดย: นิตยสารโลกการค้า ร่วมกับ โลกการค้า ออนไลน์ และสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ นิตยสารโลกการค้า ร่วมกับ โลกก...

2011-09-20 22:23:20

การสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้อบรมฟรีการสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้ (อบรม โลจิสติกส์ การขนส่ง)

สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้ ขอเชิญ ท่านผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมการผลิต...

2011-09-20 14:00:20

“การสร้างธุรกิจด้วยสัญชาตญาณ”อบรมฟรี“การสร้างธุรกิจด้วยสัญชาตญาณ” (อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ - NEC)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจด้วยสัญชาตญาณ” ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องรวงข้...

2011-09-16 16:09:46

อบรมการผลิตอบรมฟรีอบรมการผลิต (อบรม IT-คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ)

อบรมการผลิตสายไหม

2011-09-08 23:08:42